Opowieść o życiu starego zdartego bluesmana.
Autorski program Antoniego Krupy oraz Jarka Śmietany.
Antoni Krupa WORKAHOLIC & FRIENDS

Share